Home Synspunkter Har vi en gøgeunge i undervisningsystemet

Har vi en gøgeunge i undervisningsystemet

E-mail Print PDF

 

Synspunkt aug 2011

 

P. O. Boks 23987, Kampala  Uganda. (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Produktionsskolerne er for nylig blevet omtalt som en gøgeunge, der koster for meget.

Jeg tror ikke, vi kan komme udenom produktionsskolerne, hvis vi skal have en ungdomsuddannelse i Danmark til 95 % af alle unge.

 

Når man nu har fundet en skoleform, der kan tage op imod 12-13 procent af en ungdomsårgang, og tilmed en gruppe som ikke tidligere har  kunnet integreres i de almindelige ungdomsuddannelser, gør det så noget, at det koster? At det eventuelt koster mere end en gymnasieplads. Det er ofte blevet sagt, at man i Danmark ikke har gjort nok for denne gruppe unge, som ikke er bogligt egnede.

 

Det er godt 25 år siden, jeg tog initiativ til at oprette den første produktionshøjskole i Danmark i Hobro Kommune. I dag er der godt 100 produktionsskoler i Danmark.

I 70’erne så man ungdomsarbejdsløsheden som et af samfundets største problemer.

Hobro Kommune blev den første kommune, der indførte en ungdomsgarantiordning.

Hensigten med ungdomsgarantiordningen var at give alle unge ret til en uddannelse eller et arbejde med et uddannelsesmæssigt sigte.

Hobro Produktionsskole  var det mest spændende element i den kæde af utraditionelle  projekter, som Hobro Kommune etablerede til imødegåelse af  ungdomsarbejdsløsheden.

Målgruppen for Hobro Produktionsskole var skoletrætte unge mellem 16 og 19 år, der ikke var i stand til at finde fast arbejde eller uddannelse. Det er blevet sagt, at der var tale om en gruppe unge, som har gjort større indtryk på folkeskolen end folkeskolen har gjort på dem.

Produktionsskolen skulle arbejde med en kombination af praktisk arbejde, f.eks. værkstedsarbejde, og teori, især dansk og regning.

Ret hurtigt efter skolens oprettelse viste der sig et behov for at udvide alderskriterierne til at omfatte gruppen af unge op til og med 24 år.

Hobro Produktionshøjskole blev udviklet i et samarbejde med erhvervslivet.

En sådan fleksibel skoleform, der skal kunne optage de unge på et hvilket som helst tidspunkt og i kortere og længere tid, tilpasset den enkelte unges behov, vil nødvendigvis blive dyrere end en traditionel skoleform.

 

Når antallet af elever på produktionsskolerne er vokset kraftigt, kunne det skyldes, at ingen af de andre tilbud om en ungdomsuddannelse har kunnet tiltrække eller fastholde denne gruppe unge. Inden man beskærer produktionsskolernes kapacitet, må man derfor have andre tilbud, der kan tiltrække denne gruppe unge.

Inden man begynder at diskutere en eventuelt nedskæring af produktionsskolernes kapacitet, ser jeg hellere, at man først diskuterer, hvordan man kan gøre de bestående erhvervsskoler bedre egnede til at optage nogle af de elever, der i dag går på produktionsskolerne. Undersøge om det er muligt.